เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีแอนด์วาย สมายล์ แทรเวล จำกัด

บริษัท ซีแอนด์วาย สมายล์ แทรเวล จำกัด  

    ขอเรียนนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทิ เช่น การล่องแพ, การท่องเที่ยวแบบผจญภัย , การจัดสัมมนา WALK RALLY/SPORT DAY จัดอบรมสัมมนาเป็นหมู่คณะ ยังรวมไปถึงการสำรองที่พัก โรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศ และ เรายังมีรถบัสปรับอากาศสองชั้นในทีมงานเครือข่ายของเรา ทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะได้มีโอกาสรับใช้ เจ้าของธุรกิจ,สถานประกอบการ,หน่วยงานราชการ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ห้างร้าน ที่มีความสนใจจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ หรือ ท่องเที่ยวประจำปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้หากหน่วยงานของท่านให้ความกรุณาไว้วางใจกับบริษัทของเราได้นำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯและทีมงานขอเรียนยืนยันว่าจะดูแลและเอาใจใส่คณะของท่านให้ดีที่สุดและสุดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการหรือการประสานงานในทุกด้านๆ

     หากท่านสนใจใช้บริการของเรากรุณาติดต่อสอบถามได้โดยตรงบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านและคณะของท่านในโอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

บริการหลักของเรา

            บริการของเราทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทิ เช่น การล่องแพ, การท่องเที่ยวแบบผจญภัย , การจัดสัมมนา WALK RALLY/SPORT DAY จัดอบรมสัมมนาเป็นหมู่คณะ ยังรวมไปถึงการสำรองที่พัก โรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศ และ เรายังมีรถบัสปรับอากาศสองชั้นในทีมงานเครือข่ายของเรา

เกี่ยวกับเรา