เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

เบตง

/

แพคเกจทัวร์ยะลา Sweet Betong & Songkhla 4วัน 3คืน

แพคเกจทัวร์ยะลา Sweet Betong & Songkhla 4วัน 3คืน

แพคเกจทัวร์ยะลา Sweet Betong & Songkhla 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

PKG_0209

สถานที่

เบตง

กำหนดการเดินทาง

06 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

8,888บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

8 ท่าน ราคาท่านละ

6 ท่าน ราคาท่านละ

4 ท่าน ราคาท่านละ

สถานะ

การ์เด้นวิว /โมเดิร์นไทย / สมิหลาบีช

8 ท่าน ราคาท่านละ

8,888

6 ท่าน ราคาท่านละ

9,390

4 ท่าน ราคาท่านละ

9,900

แลนด์มาร์ค /สมิหลาบีช

8 ท่าน ราคาท่านละ

8,990

6 ท่าน ราคาท่านละ

9,590

4 ท่าน ราคาท่านละ

10,500

แกรนด์แมนดาริน /สมิหลาบีช

8 ท่าน ราคาท่านละ

9,290

6 ท่าน ราคาท่านละ

9,890

4 ท่าน ราคาท่านละ

11,000

ไฮไลท์

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

วังยะหริ่ง

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

บ่อน้ำพุร้อน

สะพานแตปูซู

สวนหมื่นบุบผา

อุโมงค์ปิยะมิตร

พิพิธภัณฑ์เบตง

สนามกีฬากลางหุบเขา

ถนนคนเดินเบตง

วัดช้างให้

เขาตังกวน

บ้านพักป๋าเปรม

กำแพงเมืองเก่า

ถนนนครใน

สตรีทอาร์ท

โรงสีแดง

พิพิธภัณฑ์เมืองสงขลา

ตลาดกิมหยง

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว– วังยะหริ่ง - เบตง

Day 2

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง –พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง

Day 3

ติ่มซำ – วัดช้างให้ – สงขลา

Day 4

เขาตังกวน – บ้านพักป๋าเปรม – กำแพงเมืองเก่า – ถนนนครใน – สตรีทอาร์ท - โรงสีแดง – พิพิธภัณฑ์เมืองสงขลา – ตลาดกิมหยง –สนามบินหาดใหญ่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถตู้บริการตามโปรแกรม

- ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน

- อาหาร 10 มื้อ

- ค่าเข้าชมตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีร้อยละ 3% แล 7%

- รายการอื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง

- ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง