เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน อี้ชาง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน อี้ชาง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน อี้ชาง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวสุดคุ้มบินเข้าอี้ชางซัง เช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน

รหัสทัวร์

CN_QW00008

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

23 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

14,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

พ.ค. 67

17,990฿

01-06

15,990฿

03-08

15,990฿

05-10

15,990฿

08-13

15,990฿

10-15

15,990฿

12-17

15,990฿

15-20

15,990฿

17-22

15,990฿

19-24

15,990฿

22-27

15,990฿

24-29

15,990฿

26-31

15,990฿

29-03มิ.ย.

15,990฿

31-05มิ.ย.

มิ.ย. 67

14,990฿

02-07

14,990฿

05-10

14,990฿

07-12

14,990฿

09-14

14,990฿

12-17

14,990฿

14-19

14,990฿

16-21

14,990฿

19-24

14,990฿

21-26

14,990฿

23-28

14,990฿

26-01ก.ค.

14,990฿

28-03ก.ค.

14,990฿

30-05ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

15,990

16,990

-

4,900

6,000

-

35

26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

15,990

16,990

-

4,900

6,000

-

35

29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

15,990

16,990

-

4,900

6,000

-

35

31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67

15,990

16,990

-

4,900

6,000

-

35

02 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

05 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

07 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

09 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

30 มิ.ย. 67 - 05 ก.ค. 67

14,990

15,990

-

4,900

6,000

-

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – เมืองหยีชัง

Day : 2

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองหยีชัง

Day : 3

ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

Day : 4

เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี

Day : 5

OPTION: สะพานกระจก – เมืองหยีชัง

Day : 6

สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง