เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6วัน 5คืน (TG)

เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง สายลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของลาวกับนครคุนหมิง ไฮไลท์ของทริปนี้ พระธาตุหลวงเวียงจันน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาม นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง สาว-จีน สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี อุทยานแห่งชาติป่าหิน ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รหัสทัวร์

CN_TG00117

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

24 ม.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

34,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

มี.ค. 67

34,999฿

02-07

35,999฿

09-14

35,999฿

16-21

35,999฿

23-28

เม.ย. 67

35,999฿

20-25

พ.ค. 67

36,999฿

11-16

36,999฿

18-23

36,999฿

25-30

มิ.ย. 67

36,999฿

08-13

36,999฿

15-20

36,999฿

22-27

ก.ค. 67

37,999฿

06-11

37,999฿

13-18

ส.ค. 67

37,999฿

03-08

37,999฿

17-22

37,999฿

24-29

ก.ย. 67

36,999฿

07-12

36,999฿

14-19

36,999฿

21-26

ต.ค. 67

37,999฿

19-24

37,999฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67

34,999

34,999

-

5,000

-

29,999

20

09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

35,999

35,999

-

5,000

-

26,999

20

16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

35,999

35,999

-

5,000

-

26,999

20

23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

35,999

35,999

-

5,000

-

26,999

20

20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

35,999

-

-

5,000

-

26,999

20

11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

08 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

06 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

28,999

20

13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

28,999

20

03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

28,999

20

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

28,999

20

24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

28,999

20

07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

36,999

36,999

-

5,000

-

27,999

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

28,999

20

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

37,999

37,999

-

5,000

-

29,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วัดศรีเมือง –ประตูชัย

Day : 2

เวียงจันทน์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อหาน – เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง – ถนนคนเดินสิบสองปันนา

Day : 3

ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” – สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง – หมู่บ้านเผ่าไอ้นี – น้ำตกเก้ามังกร) – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณสี

Day : 4

สิบสองปันนา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – เขาซีซาน – ประตูมังกร (รวมรถราง) – ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่

Day : 5

อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง

Day : 6

คุนหมิง – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง