เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (DR)

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (DR)

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (DR)

ทริปเดียวเที่ยวครบ 2 ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ (ภูเขาไป๋หม่าง และภูเขาหิมะเหมยหลี่) อุทยานย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย ดินแดนลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง สูงถึง 5,958 เมตร วัดลามะซงจ้านหลิง วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี

รหัสทัวร์

CN_DR00015

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

01 ก.พ. 67 - 16 พ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

33,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Ruili Airlines

มี.ค. 67

33,999฿

07-12

33,999฿

14-19

33,999฿

21-26

เม.ย. 67

35,999฿

04-09

35,999฿

18-23

35,999฿

25-30

พ.ค. 67

34,999฿

02-07

34,999฿

09-14

34,999฿

16-21

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

33,999

33,999

33,999

6,000

-

-

20

14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

33,999

33,999

33,999

6,000

-

-

20

21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

33,999

33,999

-

6,000

-

-

20

04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,000

-

-

20

18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,000

-

-

20

25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

35,999

35,999

35,999

6,000

-

-

20

02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,000

-

-

20

09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,000

-

-

20

16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง

Day : 2

ลี่เจียง – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองยื่อหวา

Day : 3

ยื่อหวา – อุทยานย่าติง (รวมรถราง) – วัดชงกู่ – ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบไข่มุก

Day : 4

ย่าติง – เต๋อชิง – วัดตงจู๋หลิง – ภูเขาหิมะไป๋หม่าง

Day : 5

ภูเขาหิมะเหมยหลี่ – โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 6

ลี่เจียง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง