เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ครบสูตร เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว *ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ครบสูตร เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว *ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ครบสูตร เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว *ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน ครบสูตร เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว *ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน รวมทุกอย่าง ไม่ต้องจ่ายหน้างาน ไม่บังคับจ่ายทิป เที่ยว 3 อุทยาน ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี รวมรถเหมาอุทยาน (อุทยานจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, อุทยานปี้เผิงโกว) ตะลุย POP MART สวรรค์ของคนรักจุ่ม ช้อปปิ้งของฝาก 2 แบบ 2 สไตล์ ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่

รหัสทัวร์

CN_3U00058

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

31 ต.ค. 67 - 19 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

33,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ต.ค. 67

36,999฿

31-05พ.ย.

พ.ย. 67

34,999฿

14-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

36,999

36,999

36,999

5,000

-

-

20

14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

34,999

34,999

34,999

4,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่)

Day : 2

เฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน เที่ยวเต็มวัน) (ทะเลสาบลูกศร,ทะเลสาบหมีแพนด้า,ทะเลสาบนกยูง,น้ำตกธารไข่มุก

Day : 4

จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขาขึ้นลง+รถกอล์ฟ) - เม่าเสี้ยน

Day : 5

เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติอุทยานปี้เผิงโกว(รวมรถประจําทางในอุทยาน+รถกอล์ฟ) - เฉิงตู - ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ

Day : 6

ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - เฉิงตู (ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง