เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรเลีย

/

ทัวร์ออสเตรเลีย แทสมาเนีย ตามล่าแสงใต้ 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย แทสมาเนีย ตามล่าแสงใต้ 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย แทสมาเนีย ตามล่าแสงใต้ 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวออสเตรเลีย แทสมาเนีย ตามล่าแสงใต้ 10วัน 7คืน เมลเบิร์น พอร์ตอาเธอร์ เกาะแทสมัน อุทยานแห่งชาติแทสมัน แหล่งประวัติศาสตร์พอร์ตอาร์เธอร์ สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ อ่าวไวน์กลาสเบย์ ประภาคารเคปตูร์วิลล์ เมืองบิเชโน ชมเพนกวินนางฟ้า เซนต์เฮเลนส์ เบย์ออฟไฟร์ ชมไร่องุ่น เมืองลอนเซสตัน อุทยานแห่งชาติเครเดิลเมาน์เทน ทะเลสาบโดฟ เมืองเชฟฟิลด์ ขึ้นเรือข้ามฟากสู่เมลเบิร์น สวนฟิซรอย บ้านกัปตันคุ๊ก โบสถ์เซนต์แพทริค ตลาดควีนวิกตอเรีย

รหัสทัวร์

AT_TG00001

ประเทศ

ออสเตรเลีย

กำหนดการเดินทาง

28 ส.ค. 67 - 28 ก.ย. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

189,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ส.ค. 67

189,900฿

28-06ก.ย.

189,900฿

29-07ก.ย.

189,900฿

30-08ก.ย.

ก.ย. 67

189,900฿

19-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 ส.ค. 67 - 06 ก.ย. 67

189,900

189,900

-

229,900

-

-

25

29 ส.ค. 67 - 07 ก.ย. 67

189,900

189,900

-

229,900

-

-

20

30 ส.ค. 67 - 08 ก.ย. 67

189,900

189,900

-

229,900

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

189,900

189,900

-

229,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพมหานคร

Day : 2

เมลเบิร์น

Day : 3

พอร์ตอาเธอร์ - ล่องเรือสู่เกาะแทสมัน - แหล่งประวัติศาสตร์พอร์ตอาร์เธอร์

Day : 4

สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล – อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ – อ่าวไวน์กลาสเบย์

Day : 5

ประภาคารเคปตูร์วิลล์ – เมืองสวอนซี – เมืองบิเชโน - ชมเพนกวินนางฟ้า

Day : 6

เซนต์เฮเลนส์ - เบย์ออฟไฟร์ – หุบเขาทามาร์ –ชมไร่องุ่น - เมืองลอนเซสตัน

Day : 7

เมืองลอนเซสตัน - โบสถ์อัครสาวก – ประตูผลิตภัณฑ์นมแอชโกรฟ - อุทยานแห่งชาติเครเดิลเมาน์เทน

Day : 8

อุทยานแห่งชาติเครเดิลเมาน์เทน - ทะเลสาบโดฟ - เมืองเชฟฟิลด์ - ขึ้นเรือข้ามฟากสู่เมลเบิร์น

Day : 9

เมืองเมลเบิร์น – จตุรัสเฟดเดอเรชั่น สแควร์ – โบสถ์เซนต์แพทริค – ตลาดควีนวิกตอเรีย

Day : 10

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง